top of page

Re-integratiecoaching

UNIEK in België

Wetenschappelijk onderbouwd en resultaatgericht

Wilt u als organisatie of bedrijf uw uitgevallen medewerkers snel en gezond terug aan het werk? Een traject re-integratiecoaching van Track Abilities geeft het meeste kans op succes. Dat bevestigt wetenschappelijk onderzoek, maar ook de tevredenheid van de medewerker zelf.

Wij kijken naar de mogelijkheden!
"Wat gaat er wel nog" in plaats van "wat gaat niet meer"

4 redenen die onze aanpak interessant maken
Wetenschappelijk onderbouwd

Wetenschappelijk onderbouwd

Return on Investment

Return on Investment

Platform-based

Platform-based

Occupational Bonding

Occupational Bonding

Wetenschappelijke onderbouwing
USP's

1. Wetenschappelijke onderbouwing

wetenschappelijke onderbouwing coaching

We voerden een randomised controlled trial in samenwerking met KU Leuven en UGent. Daarin werden 379 deelnemers opgenomen.

Effect-onderzoek naar snelheid van werkhervatting en herval. Opvolgonderzoek na 6 - 12 en 24 maanden

De effecten van onze re-integratiecoaching

re-integratie begeleiding of werkhervatting

15% sneller terug aan het werk

12% minder herval

92% tevreden tot zeer tevreden over de coaching

2. Return on investment

Return on Investment

Er zijn 2 soorten kosten aan ziekteverzuim: directe en indirecte kosten.
Directe kosten -en voornamelijk het gewaarborgd loon- hangen in hoofdzaak samen met de eerste week van de afwezigheid.
Onder indirecte kosten vallen extra selectie en werving, inzet van externe krachten, productie- en kwaliteitsverlies, administratieve kosten, etc.

 

DM@Work, Disability Management in belgische ondernemingen berekende dat de indirecte kost 250% is van de directe kost. Het is dus een fabeltje dat er geen kost meer is aan een zieke medewerker na de periode gewaarborgd loon.  

€1,8

De return bij elke investering van €1 in re-integratiecoaching

€4,6

De return bij elke investering van €1 in re-integratiecoaching met subsidie werkbaarheidscheque

kwaliteitslabel WSE

3. Platform-based

Platform based

Eenvoudige aanmelding van een medewerker op het digitaal platform.

Medewerker kiest zijn coach en maakt boekt een afspraak in.

welkom op ons platform
kies je eigen coach
kies je coach voor re-integratie of werkhervatting
plan je afspraak zelf

Dashboarding voor de werkgever met overzicht.

Expert-re-integratiebegeleiders in heel Vlaanderen en Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
Talen: Nederlands - Frans - Engels

4. Occupational bonding

Connectie behouden tijdens de ziekteperiode is cruciaal om werkhervatting te bevorderen.

Na elk coach-gesprek zal de medewerker zelf contact opnemen met leidinggevende en/of HR om de voortgang van het traject te bespreken.

Occupationa Bondig
teamwork makes the dream work

Voordelen van deze specifieke aanpak

  • Band tussen leidinggevende en medewerker wordt sterker

  • Perspectief op hervatting wordt duidelijker voor de leidinggevende

  • Leidinggevende ziet de rode draad doorheen het traject

  • Leidinggevende gaat mee nadenken over het werkhervattingsplan

  • Snellere en duurzamere hervatting (minder herval) 

umicore logo
logo center parcs
vicky vanhoof testimonial umicore

Vicky Van Hoof

Site HR Manager - Umicore Olen

“Wij zijn al geruime tijd bezig met het welzijn en de re-integratie van onze medewerkers. Zieke medewerkers worden al begeleid, maar we willen onze HR-werking blijven verbeteren. Daarom hebben we Track Abilities ingeschakeld. Samen met onze HR-coaches en de medische dienst brengen ze meer structuur in onze aanpak. We krijgen tips en tools hoe we de verschillende premies die er bestaan nog beter kunnen inzetten zodat onze medewerkers er optimaal profijt van hebben. Track Abilities is bezig op beleidsniveau om de dingen die we nu al doen te integreren in één verhaal en meer duidelijkheid te scheppen. Het is verder ook interessant dat ze het beleid mee helpen implementeren en uitvoeren waar nodig.”

Testimonials
leen jansen testimonial center parcs

Leen Jansen

HR Manager Center Parcs Erperheide

“Met zo’n 23 langdurig zieken op een personeelsbestand van 150 was het duidelijk dat we actie moesten ondernemen. Track Abilities heeft de situatie volledig in kaart gebracht en informele re-integratietrajecten opgestart. Ze organiseerden ook workshops met de floormanagers om preventief te werk te gaan. Die aanpak werd door de schoonmakers erg geapprecieerd. Daarnaast gaf Track Abilities ook informatie over premies en subsidies. Na een jaar durf ik stellen dat het hele traject een succes is geweest.

tamara steegmans testimonial
bottom of page