top of page
Anker 1

1. Een warm, ondersteunend en positief aanwezigheidsbeleid

Wil je als organisatie je ziekteverzuim beter onder controle krijgen of zelfs terugdringen? Wil je een beleid waarin je niet telkens ad-hoc reageert maar alle acties structureel verankert? 

Track Abilities is jouw aanwezigheidspartner voor het uitwerken en/of implementeren van een duurzaam beleid op maat van jouw organisatie.

Op basis van de verzuimcijfers in jouw organisatie zetten we een strategie uit die zal werken. In deze strategie hebben we aandacht voor:

 • Primaire preventie: welbeing verhogen

 • Secundaire preventie: ziekteverzuim voorkomen

 • Tertiaire preventie: re-integratie bevorderen

teamcoaching training leidinggevenden

VISIE

PRO-ACTIEF of PREVENTIEF

Geef je medewerkers de kans om hun mentale veerkracht te verhogen, waardoor uitval vermeden wordt. Meer nog... ze zullen productiever zijn op de werkvloer en persoonlijke groei ervaren.

VOOR WIE?

Mensen die vastlopen of dreigen vast te lopen in hun loopbaan, bieden wij inzicht en maken we vaardiger in het oplossen van vraagstukken. Onze individuele coaching kan zich richten op een specifiek probleem of een bredere scope.

HOE VERLOOPT DIT?

 • Je medewerker start met het kiezen van zijn/haar coach.

 • Er volgen 4 individuele coachgesprekken

 • Opvolging met wetenschappelijk onderbouwde online coachtool gedurende 1 jaar

 • Persoonlijk groei- en ontwikkelplan

coaching medewerker

2. Individuele begeleiding voor medewerkers

RE-INTEGRATIE COACHING

Wil je als organisatie je uitgevallen medewerkers snel en gezond terug in je organisatie? Een traject re-integratiecoaching van Track Abilities geeft het meeste kans op succes. Ons wetenschappelijk onderzoek bewijst dat uitgevallen medewerkers 15% sneller terug actief zijn én 12% minder hervallen

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de medewerkers die 6 weken arbeidsongeschikt zijn, nood hebben aan ondersteuning of coaching bij hun terugkeer.

Track Abilities gelooft en onderzoekt alle mogelijkheden samen met de werkgever. 

HOE VERLOOPT DIT?

 • Je medewerker start met het kiezen van zijn/haar coach.

 • 15 uren individuele coaching

 • Persoonlijk Preventieplan

 • Werkhervattingsplan op maat van medewerker en organisatie

 • Nazorg tijdens de hervatting

stress burnout voorkomen
Anker 2

3. Training in gespreksvoering voor leidinggevenden

Anker 3
aanwezigheidsbeleid opzetten

Heb je in jouw organisatie veel last van kort verzuim

Zijn medewerkers in jouw organisatie frequent ziek?

Uit onderzoek blijkt dat direct leidinggevenden de sleutel zijn tot jobtevredenheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel, productiviteit en job-performance bij medewerkers. De direct leidinggevende heeft dus ook heel wat impact op uitval.

Een duurzame training voor leidinggevenden, gespreid over 1 jaar biedt een duurzame cultuurverandering. Wij leren jouw leidinggevenden:

 • dat ze impact hebben op kort en frequent ziekteverzuim

 • vroegtijdig signalen herkennen van dreigend uitval

 • hoe warm-zakelijk gespreksvoering dient te gebeuren

 • praktische handvatten te geven voor verschillende gesprekken in kader van (preventie van) uitval

 • effectieve gesprekken doen in rollenspelen

 • intervisie en lerend netwerk opzetten tussen leidinggevenden

De Return-On-Investment voor jouw organisatie?

We willen niet enkel overtuigen met de inhoud en de kwalitatieve performance die we leveren. 

We becijferen de kost van ziekteverzuim van jullie organisatie (directe en indirecte kosten) en simuleren de ROI aan de hand van 3 scenario's. Je zal merken dat het inzetten op een duurzaam aanwezigheidsbeleid een win-win-win is. Op die manier maak je als HR een prima business-case voor je CEO en CFO.

Bovendien kan je voor ondersteuning van Track Abilities genieten van de Werkbaarheidscheque van  €9.000 indien je die nog niet ontving.

bottom of page