top of page

Wat is disability management?


Wanneer je met je Track Coach spreekt, kun je te horen dat hij of zij ofwel "Certified disability management professional" of "certified return to work co-ordinator is". Een hele mond vol. Dat het een soort kwaliteitslabel is, dat doet de naam vermoeden. Maar wat is het precies?


Disability management’ is een methode gericht op jobbehoud of re-integratie in de job, die aansluit bij het biopsychosociale denkkader. Centraal staan de individuele noden van de werknemer, de omstandigheden op de werkplaats en het wettelijke kader.


‘Disability management’ is gebaseerd op 2 pijlers:

  • een systematische aanpak op niveau van het bedrijf en

  • een gecoördineerde inspanning op niveau van het individu.

Sleutelfiguren bij de toepassing van ‘disability management’ in de praktijk zijn onder andere de werknemer en de werkgever, de arbeidsartsen, de adviserend artsen en de behandelend artsen met elk hun multidisciplinair team.Kenmerkend voor disability management is dat de werkplek dé plek is voor re-integratie.

Opleiding ‘Disability management’


De methodiek van Disability Management (D.M.) werd ontwikkeld in Canada. Het is gericht op jobbehoud of een snelle/gepaste terugkeer naar werk van de arbeidsongeschikte persoon, waarbij rekening wordt gehouden met:


· individuele behoeften van de persoon

· de omstandigheden op de werkplek

· het wetgevend kader


Kenmerkend voor D.M. is de aandacht voor coördinatie: een centrale persoon/case manager brengt de andere betrokken partijen samen en ondersteunt hen bij hun taken inzake jobbehoud bij mensen die dreigen uit te vallen en re-integratie van arbeidsongeschikte personen. De methodiek gaat ervan uit dat de werkplek de meest effectieve plaats is voor re-integratie.


Sinds juni 2014 bezit het RIZIV een licentieovereenkomst met het National Institute for Disability Management and Research (NIDMAR) om de opleiding ‘disability management’ en de bijbehorende certificatie in België te kunnen uitwerken.


Jaarlijks organiseert het RIZIV een gecertificeerde opleiding in ‘disability management’. De opleiding richt zich tot professionals die werken aan jobbehoud en re-integratie in de job.


De certificatie is gebaseerd op de 2 pijlers van ‘disability management’:


  • ‘Certified disability management professional’ (CDMP)


Dit certificaat is gebaseerd op de 1e pijler, die focust op een ‘return to work’-beleid binnen de bedrijfscontext.


  • ‘Certified return to work coordinator’ (CRTWC)


Dit certificaat is gebaseerd op de 2e pijler, individuele begeleiding van werknemers met functioneringsproblemen.

Het team van Track Abilities is gecertificeerd voor zowel de CDMP als de CRTWC.

Op deze manier ben je zeker dat je als werknemer in capabele handen bent.

55 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page