top of page

🚀 Accelera by Cummins ON TRACK!

De afgelopen maanden werkten verschillende medewerkers samen aan een nieuw aanwezigheidsbeleid!

📶 De stijle groei van de organisatie, brengt heel wat uitdagingen met zich mee,... niet in het minst op personeelsvlak. Dat heeft Sanne Goossens prima in de gaten en daarom werd er een strak plan van aanpak uitgetekend!

1️⃣ Inzetten op de jobperformance, tevredenheid, binding, betrokkenheid en wellbeing van medewerkers is de eerste focus!

2️⃣ Daarnaast werd acties opgezet om de signalen van zowel mentale en/of fysieke overbelasting vroegtijdig in detecteren, zodat uitval in ziekte vermeden kan worden.

3️⃣ Als derde focus werd een consistente aanpak gedefinieerd rond korte, lange en frequente uitval van medewerkers.

🤝 De insteek van dit beleid is steeds warm-zakelijk... men wil medewerkers ondersteunen op elk moment in hun carrière en gezondheid, gezondheidsklachten en ziekte bespreekbaar maken. Daarnaast blijft er steeds ook een focus op het behalen van de resultaten. Dat is ook belangrijk in functie van waardering voor medewerkers.

Niels Goyens en Sandra Van Reeth mochten dit mooie proces met veel plezier begeleiden vanuit Track Abilities

🙏 We bedanken graag Sanne Goossens Nicky Vandekerckhove Liesbet Vermeulen Andy Durmaz Bjorn Verlinden @tamara peeters Irene Van Deynse Robert Wojtasz Lode Van de Wiel @yarne bellinckx @annick de roeck


1 weergave0 opmerkingen

Comments


bottom of page