top of page

Love your talents

Weinigen die kunnen voorspellen of het einde van de pandemie definitief in zicht is. Hopen doen we allemaal… Deze gezondheidscrisis heeft een grote impact op de manier waarop wij leven én werken. Een voormalig Brits premier zou zeggen: “Never waste a good crisis!” - en dus is het goed om na te denken over wat we uit de voorbije periode kunnen leren.


Het langdurig absenteïsme van werknemers met meer dan één jaar afwezigheid steeg in België onafgebroken sedert 2008. Dat is dus al langer dan de crisis. Wij bereiken de grens van 500.000 mensen die langer dan één jaar arbeidsongeschikt zijn. Verliezen we daardoor niet ontzettend veel talent en werkcapaciteit? Net op het moment dat de vacatures in alle sectoren beginnen te pieken. Het aantal CEO’s, Operations Managers, HR recruiters en interimconsulenten die met de handen in de haren zitten, is niet meer te tellen.

Werkbaar werk


Het begrip “werkbaar werk” gaat al even mee. Wij stellen op vandaag vast dat hieromtrent in de praktijk nog heel wat verbeteringen mogelijk zijn. De tijd is meer dan rijp om hier werk van te maken. Onze leef- en werkomgeving moet ons meer aanzetten tot bewegen, meer persoonlijke momenten geven waarop we kunnen reflecteren en meer rustpunten inbouwen.


Meer nog dan het geloof dat wij deze context op korte termijn kunnen veranderen, moet het onze collectieve ambitie zijn om mensen “sterker” te maken om met deze omgeving op een doordachte manier om te gaan, en gerichte keuzes te maken. Als werkgever kan je je medewerker “empoweren” om ernstige gezondheidsproblemen te voorkomen, én de evolutie van het langdurig absenteïsme een halt toe roepen.


Een gezond en warm aanwezigheidsbeleid wint aan belang

Dit valt onder preventie, en vertaalt zich als het werken op “fysieke en mentale hygiëne”. Het geven van meer autonomie op vlak van werkorganisatie aan medewerkers kan hierin een belangrijke rol spelen, en bovendien ook een hefboom vormen om langer aan de slag te kunnen en te willen blijven. Als je als werkgever aan retentie wil doen -je medewerkers aan je binden-, is er meer nodig dan een mooi loonbriefje. Medewerkers hebben autonomie-ondersteunend leiderschap nodig, dat principieel vertrekt vanuit een relatie van wederzijds vertrouwen.


Een gezond en warm aanwezigheidsbeleid waarbij elke medewerker betrokken is, ook degenen die door ziekte afwezig zijn, wint aan belang. De betrokkenheid en de zorg voor een afwezige medewerker zal ervoor zorgen dat deze sneller en gezonder -lees: minder terugval- op de werkvloer zal zijn. Een gezond re-integratiebeleid waarin het informele traject met een vroege interventie alle kansen moet krijgen, zal ervoor zorgen dat medewerkers en werkgever een helder perspectief krijgen op een werkhervatting. Talenten mogen niet verdwijnen in het duister van het ziekte- en invaliditeitssyteem.


De evolutie van "war for talents" naar "love your talents" zal de transformatie zijn die organisaties moeten maken om competitief te blijven

Conclusie


HR is geen exacte wetenschap. De “perfecte” oplossing bestaat niet ; de “beste mogelijke” wel. De beste oplossing is te vinden op het kruispunt van academisch (meta-)onderzoek en het verzamelen van relevante data, gekoppeld aan de kennis van experten en eigen ervaringen. En dat maakt dat de “beste” HR-oplossing in elke organisatie verschillend kan zijn. Belangrijk is evenwel dat welke oplossing men ook kiest, er steeds ruimte is voor individuele keuzes en maatwerk.

Een evolutie van “war for talents” naar “love your talents” zal de transformatie zijn die organisaties moeten maken om competitief te blijven.


Het voorkomen van uitval door ziekte wordt nóg belangrijker. Er zal moeten ingezet worden op persoonlijke ontwikkeling en het voeden van de competenties van medewerkers in hun job. Gebruik hiervoor experten van buiten je organisatie omdat die een bredere, open blik hebben en de skills hebben om deze gesprekken te voeren. Anderzijds is het van primordiaal belang om je uitgevallen en competente medewerkers te ondersteunen bij uitval door ziekte. Zorg hier voor een performante roadmap voor "uitval" waarbij je elke medewerker de ondersteuning kan geven die nodig is.

7 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page