top of page

Stad Tongeren is on Track

Bijgewerkt op: 12 sep. 2022

De arbeidsmarkt trekt aan. Verschillende sectoren zitten verlegen om gekwalificeerde werkkrachten. De werkloosheid staat stabiel op een historische laagtegraad. Zo ook in Tongeren. Maar hoe combineer je een inclusieve aanpak van begeleiding van non-actieve burgers en speel je tegelijk in op de hoge nood van bedrijven en industrie in de omgeving? De stad zag een opportuniteit en vernieuwde.Om een inclusief arbeidsmarktbeleid mogelijk te maken met mensen in ziekte kun je gerichte interventies te doen in de groep van mensen die recht maken op een leefloon. Om de analyse te maken van welke personen met een medische problematiek nog een traject naar werk kunnen gebruiken, deed stad Tongeren beroep op Track Abilities.


We doen aan solution focused coaching in plaats van problem focused

Burgemeester Patrick Dewael:


“Tewerkstelling blijft de belangrijkste pijler voor een goede integratie in de moderne samenleving. Daarom zet het OCMW sterk in op activering. Activeringstrajecten zijn tijds- en arbeidsintensief en vergen een gespecialiseerde aanpak. Track Abilities zal ons ondersteunen in het activeringsverhaal, meer bepaald naar cliënten met een medische problematiek. Via een screening gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek onderzoeken we welke job het best past bij de cliënt rekening houdend met de medische achtergrond. Het OCMW-Tongeren heeft daarom een samenwerkingsovereenkomst met Track Abilities afgesloten. Begin augustus is het pilootproject van start gegaan.”


“Die positief ondersteunende aanpak sluit naadloos aan op de strategie die het OCMW van Tongeren heeft uitgetekend in het kader van activering van mensen met een leefloon” zegt schepen Schouterden.


We doen aan solution focused coaching in plaats van problem focused. Ziekte of uitval is brute pech, en komt altijd ongelegen. Maar eens het er is moeten we vermijden dat "werk" definitief naar het achterplan verdwijnt. Daarom geloven we sterk in vroeginterventie op een informele manier. We gaan steeds uit van de mogelijkheden van de cliënt en niet meer van wat men niet meer kan. De werknemer zit altijd aan het stuur.
“Na een positieve en succesvolle evaluatie in het najaar willen we graag andere OCMW’s inspireren met deze innoverende aanpak,” besluit Jos Schouterden.


Ook TV Limburg kwam een kijkje nemen, wat resulteerde in dit nieuwsitem. Bekijk het filmpje hier online.  

20 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page