top of page

Het recht op deconnectie in de Welzijnswet!

Met de Arbeidsdeal heeft de federale regering nu ook beslist dat er een "recht op deconnectie" moet bestaan in alle sectoren. Maar wat houdt dat precies in?Alle bedrijven in België van meer dan 20 werknemers zullen gevraagd worden om bindende afspraken te maken rond (on)bereikbaarheid. Fysiek en mentaal het werk achter zich kunnen laten tijdens de pauzes en buiten de werkuren is gelinkt aan positieve welzijnsuitkomsten, zoals een betere focus, een betere recuperatie en een hoger en duurzamer energieniveau.


De situatie van werknemers die hun job in zekere mate als stresserend en belastend ervaren is niet per definitie een probleem. Gewoonlijk ervaren werknemers in die situatie echter een hogere herstelnood. De voorwaarde is dat je voldoende hersteltijd hebt tussen je werkperiodes. Anders gezegd: zolang je maar tijd genoeg hebt om op adem te komen van je werk, kan je perfect gelukkig zijn en zinvol functioneren.


Eind december werd er bij het federale overheidspersoneel al zo’n beginsel ingeschreven in het statuut van de ambtenaren. Sinds1 februari 2022 heeft elke federale ambtenaar recht op een deconnectieperiode na de uren. Concreet betekent dit dat hij geen nadelige gevolgen mag ondervinden indien hij er voor gekozen heeft om geen mails of telefoons te beantwoorden tussen twee werkperiodes.

De bescherming zal er wettelijk worden verankerd dat de situaties waar er verondersteld wordt dat de werknemer waar en wanneer dan ook op zijn qui-vive moet zijn, worden uitgesloten. Factoren die "deconnectie" toelaten gaan zelfs breder dan enkel kunnen met rust gelaten worden: bewustwording rond de urgentie van taken, "out-of-office" afspraken en taakverdeling zijn belangrijke voorwaarden om dit begrip waar te maken.


Op deze manier bevestigt de wet dat een werkgever die op die manier beroep doet op de medewerkers, of helemaal niet bewust is van dat thema, verkeerd bezig is.


Bij de toelichting van de Wet in een omzendbrief staat volgende interessante passage te lezen: “[de ambtenaar] kan worden gecontacteerd buiten de normale arbeidstijd wanneer het gaat om uitzonderlijke en onvoorziene aangelegenheden waarbij actie vereist is die niet kan wachten tot de volgende arbeidsperiode […].” Openheid en transparantie langs beide kanten is een belangrijk element van een warme #bedrijfscultuur. Een noodgeval of een dringendheid gaat toch altijd voor, dat spreekt toch vanzelf?


Onze conclusie? Het recht op #deconnectie komt in essentie nog altijd neer op goeie afspraken tussen werknemer en werkgever. Goeie communicatie is daarbij cruciaal. Als ik wil kiezen om op bepaalde uren te kinderen te gaan halen, te winkelen, te gaan sporten, … en ik mis daarbij geen belangrijke afspraken, waarom ik die tijd niet kunnen inhalen? Resultaatsgericht werken in plaats van uren kloppen is definitief de nieuwe standaard in het bedrijfsleven. De federale regering opent hiermee het debat op de werkvloer. Want werk organiseer je als werknemer zelf én in overleg met de werkgever.

10 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page