top of page

ONZE MISSIE

 Track Abilities zet mensen terug op het spoor naar tewerkstelling met een methodiek die gericht is op mogelijkheden.  We laten werkgevers die mogelijkheden kennen én benutten met een bewezen maatschappelijke impact als gevolg.

  •  1 op 5 werknemers voelt zich niet goed op het werk

  • De directe jaarlijkse kosten voor het ziekteverzuim voor een organisatie met 100 werknemers, met een gemiddelde bruto maandloon van 3000 euro, bedraagt 250.000 euro

  •  1 op 3 werknemers valt langdurig uit wegens een psychische aandoening. Daarnaast valt 1 op 3 uit wegens fysieke problemen zoals rug-, schouder – of nekproblemen

Ruben Degraeve

| Ruben Degraeve

"Het personeel is de belangrijkste bron van een organisatie om de strategische doelstellingen te bereiken. Het meest waardevolle kapitaal is het menselijke kapitaal."

  • We introduceren het concept van in-house coördinator bij onze klanten. Door op de werkplek zelf aanwezig te zijn, kennen onze coaches de werkplek en kunnen ze de best mogelijke begeleiding bieden

  •  Wij coachen jullie verantwoordelijken opdat zij de juiste kennis en de expertise verwerven, volgens het train-the-trainer principe

  • De begeleiding verloopt doelgericht op haalbare oplossingen en maatwerk voor de specifieke situatie van de persoon

| Rik Loenders

"We zijn job-focused en solution-focused. De mogelijkheid tot werkhername wordt onderzocht samen met de werknemer en is toegepast op de werkcontext."

Rik Loenders
Niels Goyens

"Als werkgever wil je weten waar je aan toe bent. Bij Track Abilities is communicatie een constante in het proces. Via je klantenlogin op ons platform kan je monitoren wat de volgende stappen zijn."

| Niels Goyens

  • Track Abilities wilt werken aan arbeidscapaciteit én aan remediëring. Daarom bieden we zowel preventiepakketten als re-integratie aan. Daarbij wordt er eerst gekeken wat de specifieke noden zijn van de organisatie.

  •  Niet enkel voor overbelastingsproblemen bestaan er haalbare oplossingen, bijvoorbeeld door graduele hername.

  • Instappen in een begeleiding is laagdrempelig. Zowel planning, intake en begeleiding kan face to face maar ook digitaal, mobiel of site. Tijdens het proces houden we contact met alle relevante actoren, zoals de leidinggevende of de preventie-arts.

Bedrijfscoaching

NIEUWS

TRACK ABILITIES ORGANISEERDE EEN TRACK ACADEMY.
Negen 
nieuwe Trackies zagen het levenslicht in november 2022. 

Er staat momenteel geen nieuwe TRACK ACADEMY gepland.

bottom of page