top of page
Team vergadering

DRAAG ZORG VOOR JE TEAM

Elke organisatie heeft te kampen met uitval. Zelfs in bedrijven die floreren is er een verzuimbeleid nodig. Track Abilities zet dat voor jou op poten én verzorgt de begeleiding van werknemers van a tot z. 

Image by Ashley Batz

ABONNEMENT RE-INTEGRATIE

Digitaal of real-life | In-house coaching op de werkvloer

Garandeer al je werknemers een professionele begeleiding van een Track Coach indien ze uitvallen op het werk.

Therapy Session

INDIVIDUEEL TRAJECT RE-INTEGRATIE

Specifieke begeleiding | langdurige ziekte

Je organisatie investeert in een professionele return-to-work begeleiding van een Track Coach voor een uitgevallen medewerker

Jonge vrouwen brainstormen

RETENTIE-BEGELEIDING

Jobcoaching | opbouw arbeidscapaciteit

Je organisatie investeert in een professionele coaching van een Track Coach die werkt aan veerkracht en copingmechanismes bij je personeel dat zich in de risicozone bevindt.

Elektriciteitsleidingen bevestigen

PREVENTIE-
ONDERSTEUNING OP MAAT

Arbeidscapaciteit | welzijsscan | verzuimbeleid

Je investeert in een duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. We brengen voor jou de arbeidscapaciteit van je organisatie in kaart. We stellen een actieplan op en voeren het samen met je uit.

Meisje op trein

FINANCIELE VOORDELEN

De overheden van dit land geven soms ondersteuning voor werkgevers die een inspanning doen voor mensen met een gezondheidsachterstand.

Zo bestaan er tal van ondersteuningspremies en subsidies voor 

wie personen met een chronische ziekte aan het werk helpt houden.

Ken je bijvoorbeeld de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) ?

 

Werk je met Track samen, dan maken we je wegwijs in de verschillende stelsels. Inbegrepen in onze service is de aanvraag voor terugbetalingen of het verrichten van subsidie-aanvragen. 

RESPECT VOOR DE PRIVACY

Onze Track Coaches zijn opgeleide professionals die vertrouwelijkheid garanderen en gebonden zijn aan een vertrouwelijkheidsclausule.

De inhoud van de begeleidingen en coachings blijft dus in elke omstandigheid onder vier ogen.

 

Het doel is om een vooruitzicht te kunnen creëren voor de uitgevallen werknemer zowel als de organisatie die klant is. 

Onze video-applicatie op het platform haalt de hoogste standaard van encryptie en beveiliging.

WE DOEN NIET MEE AAN "ONGESCHIKT VOOR"

Track Abilities gaat demedicaliserend te werk.

We gaan niet eindeloos in op afkomst, de remmingen die eigen zijn aan de problematiek en medische behandeling. Het gaat ons om de toekomst.

Werk geeft zin en verrijkt. Iedereen moet deze gelijke toegang tot de arbeidsmarkt kunnen nastreven.

 

Daarom moeten we de grens tussen “fit” en “ziek” weggommen. Het maatschappelijk doel dat we hierbij nastreven is om mensen met een kwetsbaarheid te wapenen en gelijke kansen te geven.

bottom of page