top of page
Path-Blue.png
 • LinkedIn Social Icon
 • Black Instagram Icon

Track Abilities groeit

en zoekt arbeidsdeskundige Track Coaches

Zelfstandige | NL/FR/ENG

 

West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vereiste kwalificaties

 • Masterniveau of Bachelor aangevuld met doorgedreven praktische ervaring

 • >500 uur coachervaring

 • Doorgedreven kennis van de arbeidsmarkt en HR-praktijken

 

Kwalificaties met een meerwaarde

 

 • Certified return to work coordinator (CRTWC) of Certified disability management professional (CDMP) - RIZIV

 

 • Kennis van het Frans (mondeling coachingsniveau of moedertaal), kennis van het Engels

 • Een eigen coachingspraktijk

 

 

Niels in gesprek

Over Track Abilities

Track Abilities is een jonge, vernieuwende organiatie die dienstverlening aanbiedt aan organisaties/bedrijven die op een positief, ondersteunende manier met hun medewerkers wensen om te gaan op alle momenten in hun carrière. Ook als het moeilijker gaat.

 

Track Abilities groeit. Steeds meer bedrijven willen “on track” zijn en via evidence based methodieken ondersteund worden in de aanpak van hun aanwezigheidsbeleid. Daarom zoeken we dynamische, geëngageerde coaches die matchen met onze bedrijfswaarden en die van de klanten.

 

Voordelen

 • Verloning op opdrachtenbasis

 • Verplaatsingsvergoeding

 

Over de opdracht

 

 • Als Track Coach begeleid je uitgevallen medewerkers terug naar werk. Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de coachee die enkele weken voordien is uitgevallen. Je treedt coachend op en doet aan case management. Tijdens het traject maak je wanneer nodig de brug met de leidinggevende bij de klant als organisatie en andere actoren, zoals de preventie-arts/arbeidsarts.

 

 • De medewerker kan jou als coach selecteren op basis van je profiel op het online platform. Zo start de coachingsopdracht. De eerste stap is een online matchmakingsgesprek.

 

 • De begeleiding kan volledig online verlopen via het daartoe ontworpen platform, real-life of hybride, naargelang de keuze van de werknemer.

 

Over de missie

Bij Track Abilities geloven we in de mogelijkheden van mensen met geconfronteerd worden met (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid of een (chronische) gezondheidsprobleem. Zo werken we aan gelijke kansen voor mensen met en zonder problemen op de arbeidsmarkt.

 

We streven naar duurzame re-integratie op basis van het in balans brengen van de arbeidscapaciteiten enerzijds en haalbare aanpassingen voor de werkgever anderzijds. Hiervoor hebben we een re-integratiemethode ontwikkeld die gebaseerd is op vroeginterventie en onderzoek.

 

Dat betekent dat we van a tot z gaan in de begeleiding van de medewerker. Hierbij motiveren we en treden we methodisch en evidence-based op. Onze praktijken zijn wetenschappelijk gevalideerd. Door intervisie en bijleren zetten we in op het steeds beter maken van onze dienstverlening.

Proces

Kennismakingsgesprekken vinden plaats op donderdag 11 augustus 

Geselecteerde deelnemers nemen deel aan de tweedaagse opleiding van Track Academy in het najaar. Nadien volgen op geregelde basis intervisie en bijscholing.

Bedankt voor je contactname!

Invulformulier

bottom of page