top of page

Intervisiereeks re-integratie voor HR

Rik Loenders

31 okt. 2023

Bijleren over re-integratie en werkhervatting van medewerkers?

In 5 regio's in Vlaanderen (Kortrijk, Aalst, Turnhout, Zaventem en Hasselt), organiseert Track Abilities in 2024 een intervisie-reeks voor medewerkers in HR die een passie hebben voor het ondersteunen van mensen tijdens hun ziekteperiode. Het re-integreren van mensen tijdens ziekte naar werk is niet altijd even gemakkelijk. De wetgeving is de laatste jaren verschillende keren aangepast. Dat maakt dat er nog wel wat onduidelijkheid is over hoe werkhervatting in de praktijk kan uitgevoerd worden. De focus van werkhervatting moet altijd liggen op het voorkomen van herval en niet zozeer op het snel hervatten. We zien wel dat wanneer mensen ondersteund worden tijdens de periode van ziekte, dat ze veel sneller terug het werk hervatten.

De procedure in het kader van een definitieve ongeschiktheid is in november 2022 vernieuwd... dat maakt dat het be-eindigen van het contract omwille van medische overmacht extra aandacht vraagt; vooral in communicatie naar de medewerker. In deze intervisie-reeks ga je samen met collega's verschillende uitdagingen bespreken en groei je naar een hoger niveau.


bottom of page